Kalastus

kalastusLapland Hide sijaitsee Suomen parhaimpien kalavesien äärellä. Puhtaiden tunturivesien jalokalat rautu, taimen, harri ja siika sekä Perämerestä Lätäsenolle nousevat merilohi ja meritaimen ovat Käsivarren tavoiteltuja, tavanomaisia saaliskaloja. Lapland Hiden asiakkaalle tarjotaan täten erinomaiset puitteet omatoimiseen perho- ja viehekalastukseen sekä opastettuihin kalastusretkiin koko Käsivarren alueella. Asiakkaalla on mahdollisuus osallistua myös Lapland Hiden siikaverkkojen kokemiseen oppaan johdolla Lätäsenolla ja lähijärvillä.

Lätäseno

Lapland Hiden asiakasetuna saa perho- ja viehekalastaa maksutta Lätäsenolla Lapland Hiden antamalla Kelottijärven yhteisvesien osuuskunnan kalastuskortilla Lätäsenon suulta Könkämäenolta aina Peeramukkaan asti, joka sijaitsee Isokurkkiosta n. 10 kilometriä ylävirran puolella. Tälle välille sijoittuvat Lätäsenon parhaat ottipaikat niin rannalta kuin veneestä kalastaen. Jokiosuudella lohen ja taimenen kalastus vavalla ja vieheellä on sallittu toukokuun 1 päivän alusta elokuun viimeisen päivän loppuun. Muina aikoina lohen ja taimenen kalastus on kielletty. Tornionjoen kautta Lätäsenoon kutemaan nouseva lohi on yksi harvoista Itämeren vaeltavista luontaisista lohikannoista. Lohi nousee Käsivarren erämaa-alueella ainakin Poroenoon saakka. Lohen verkkokalastus on kielletty kokonaan Lätäs- ja Poroenossa. Lapland Hiden tarjoama perho- ja viehekalastuslupa sallii kalastuksen myös Könkämäenossa n. 60 kilometrin matkalla Lätäsenon suusta Kilpisjärvelle päin. Kaikissa kalastustilanteissa 18-64-vuotiaat tarvitsevat luonnollisesti henkilökohtaisen valtion kalastuskortin, jonka voi hankkia itselleen kätevästi internetin kautta ositteesta mmm.fi maksamalla kalastuksenhoitomaksuna valtiolle joko 24 e/v tai 7 e/vrk. Lapland Hide auttaa tarvittaessa asiakkaan kalastuskortin hankinnassa.

Peeramukan yläpuolella kalastaessa asiakkaamme tarvitsevat Metsähallituksen Lätäsenon lupa-alueen nro 1550 virkistyskalastusluvan, ks. eräluvat.fi. Saaliskaloina ovat harri, siika, merilohi, taimen ja hauki. Kalastuslupien myynti aloitetaan vuosittain maaliskuun 1.pvä. Metsähallituksen lupa-alueen kalastuslupien määrä on kiintiöity. Kalastusaika on 1.6. Р31.8. Luvan hinta on 13 e/vrk.

Käsivarren erämaa

Suurtuntureiden ja vuomien vedet tarjoavat muuallakin Käsivarressa ikimuistettavia kalastuselämyksiä. Lapland Hidesta järjestetään opastettuja kalastusretkiä koko alueelle helikopteri-vene-, telabussi- ja moottorikelkkakyydityksin. Käsivarren erämaa lupa-alue kattaa eräitä istutusvesiä lukuun ottamatta Enontekiön Käsivarren, Tarvantovaaran ja Pöyrisjärven erämaiden muodostaman kokonaisuuden, josta löytyy erinomaisia taimen-, rautu- ja siikavesiä. Lapland Hidesta asiakas pääsee halutessaan nopeasti helikopterilla mm. Käsivarren parhaimmille rautujärville kuten Kodde-, Pihtsus-, Toskal-, Somas- ja Muoddajärvelle tai isojen jokien eli enojen sivujokien latvavesien suurharjus- ja taimenpaikoille. Lähialueen vesiin Lapland Hide järjestää opastettuja kalastusretkiä vaeltamalla, jokiveneillä, telabussilla ja helikopterilla asiakkaiden toiveista, vuodenajasta ja olosuhteista riippuen.

Kesäkalastuksessa tarvitaan Käsivarren lupa-alueen 1551 virkistyskalastuslupa, ks. eräluvat.fi. Lupa-alueen jokivedet on rauhoitettu 11.9. Р15.11. välisenä aikana ja Könkämäenossa kaikenlainen kalastus on kielletty 15.9. Р15.11. välisenä aikana. Käsivarren erämaan virkistyskalastusluvan hinta on 10 e/vrk, 35 e/vko ja 50 e/kausi. Kalastusluvan voi tilata kännykällä automaattinumerosta soittamalla kalastuksen kestoajan mukaiseen numeroon ja näppäilemällä kalastusalueen numero 1551. Puhelu veloitetaan soittajan matkapuhelinlaskulla. Onkiminen ja pilkkiminen ovat jokamiehenoikeuksia, siis maksuttomia, ei kuitenkaan lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikoissa.

Käsivarren kalojen sallittu alamitta luonnonvesissä on merilohelle 50 cm, meritaimenelle 60 cm, taimenelle 50 cm ja harjukselle 30 cm. Raudulla ja siialla ei ole laissa määrättyä alamittaa.

Tule kalaan Lapland Hideen!

Lapland Hide korkeatasoisine majoituksineen täysihoidolla tarjoaa kalastusporukallesi yksityiset ja rauhalliset puitteet. Tutustu kalastusohjelmiimme! Rentoudu ja koe Käsivarren kalaisat erämaavedet kanssamme!